ΠΛΑΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΑΛΙΤΣΑΣ 39L

Τοποθετείται στην κεντρική βαλίτσα για μεγαλύτερη άνεση του επιβάτη.