ΠΛΑΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΒΑΛΙΤΣΑΣ 47L

Για προσαρμογή στη βαλίτσα. Για μεγαλύτερη άνεση του επιβάτη.