ΣΕΤ ΜΠΟΜΠΙΝΩΝ ΜΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ

Μαύρη ανοδιωμένη μπομπίνα αλουμινίου με πρόσθετο δακτύλιο για την προστασία του πίσω ψαλιδιού.