ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

Αποσβεστήρες πλευρικής προστασίας, κατασκευάζονται από υλικό υψηλής πυκνότητας με μεταλλική βάση.
*Τα προστατευτικά κινητήρα βοηθούν στην προστασία της μοτοσικλέτας σας, αλλά δεν αποτρέπουν κάθε είδος ζημιάς.