ΠΛΑΪΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ

Διαφανή πλαϊνά προστατευτικά για βελτίωση της προστασίας από τον αέρα.