ΦΙΜΕ ΑΝΕΜΟΘΩΡΑΚΑΣ

Φιμέ ανεμοθώρακας στο ίδιο σχήμα και μέγεθος με το standard ανεμοθώρακα.

Fully road legal.