ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
KAWASAKI
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

Από την παραγωγή της πρώτης της μοτοσυκλέτας το 1950, η Kawasaki αναζητεί συνεχώς νέες τεχνολογίες για την κατασκευή κινητήρων υψηλών επιδόσεων. Σήμερα, τα μοντέλα μας είναι εξοπλισμένα με προηγμένες τεχνολογικές εφαρμογές που φέρουν τη σφραγίδα της Kawasaki και που έχουν εξελιχθεί κατά τη διάρκεια της μακράς ιστορίας μας. 

Επιλογές Ισχύος (Power Modes)

Τρεις επιλογές απόδοσης ισχύος, συμπεριλαμβανομένης μιας επιλογής όπου η απόδοση του κινητήρα εξαρτάται από το άνοιγμα του γκαζιού.

Οι Λειτουργίες Ισχύος επιτρέπουν την επιλογή της ισχύος και της απόκρισης του γκαζιού ανάλογα με τις συνθήκες. Στο Ninja ZX-10R, τρεις λειτουργίες είναι διαθέσιμες: Full, Low (η οποία περιορίζει την ισχύ σε περίπου 60% της Full) και της Middle, που βρίσκεται μεταξύ των δύο. Περισσότερο από μια απλή τοποθέτηση μεταξύ των καμπυλών ισχύος της πλήρους και της χαμηλής λειτουργίας, η μεσαία επιλογή διαμορφώνει την απόκριση ανάλογα με την ταχύτητα του κινητήρα και τη θέση της πεταλούδας γκαζιού. Σε λιγότερη από 50% περιστροφή του γκαζιού, η απόδοση του κινητήρα είναι ουσιαστικά η ίδια όπως και στην λειτουργία χαμηλής απόδοσης. Ωστόσο, με άνοιγμα του γκαζιού παραπάνω από το 50% η απόδοση γίνεται ίδια με την αποδιδόμενη ισχύ στην επιλογή Full. Το προηγμένο αυτό σύστημα διαχείρισης του κινητήρα επιτρέπει τον ήπιο χειρισμό του κινητήρα για κανονικές συνθήκες οδήγησης, χωρίς να χάνεται η δυνατότητα να αξιοποιηθεί η μέγιστη ισχύς για μια γρήγορη έκρηξη επιτάχυνσης. Η μεταβαλλόμενη λειτουργία Middle προσφέρει στους αναβάτες τη δυνατότητα να ελέγχουν την απόδοση του κινητήρα με συνειδητή χρήση του γκαζιού (είτε για ευκολία ελέγχου κατά την οδήγηση στην πόλη, είτε για μεγαλύτερη απόκριση όταν ο αναβάτης απαιτεί γρήγορη επιτάχυνση). Αυτού του είδους η τεχνολογία επιτρέπει στους αναβάτες supersport μοτοσυκλετών να προσαρμόζονται σε ένα ευρύτερο φάσμα καταστάσεων και συνθηκών.