ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
KAWASAKI
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

Από την παραγωγή της πρώτης της μοτοσυκλέτας το 1950, η Kawasaki αναζητεί συνεχώς νέες τεχνολογίες για την κατασκευή κινητήρων υψηλών επιδόσεων. Σήμερα, τα μοντέλα μας είναι εξοπλισμένα με προηγμένες τεχνολογικές εφαρμογές που φέρουν τη σφραγίδα της Kawasaki και που έχουν εξελιχθεί κατά τη διάρκεια της μακράς ιστορίας μας. 

Δείκτης Οικονομικής Οδήγησης

Ο Δείκτης Οικονομικής Οδήγησης είναι μια ένδειξη που εμφανίζεται στον πίνακα οργάνων για να υποδείξει την οικονομική κατανάλωση καυσίμου.

Χρησιμοποιώντας ένα υψηλής ακρίβειας ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου για την διαχείριση του κινητήρα, τα μοντέλα Kawasaki μπορούν να επιτύχουν υψηλό επίπεδο εξοικονόμησης καυσίμου. Ωστόσο, η κατανάλωση καυσίμου επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από τη χρήση του γκαζιού, την επιλογή ταχυτήτων, καθώς και άλλα στοιχεία υπό τον έλεγχο του αναβάτη. Ο Δείκτης Οικονομικής Οδήγησης είναι μια λειτουργία που υποδεικνύει πότε οι τρέχουσες οδηγικές συνθήκες καταναλώνουν μικρή ποσότητα καυσίμων. Το σύστημα παρακολουθεί συνεχώς την κατανάλωση καυσίμου, ανεξάρτητα από την ταχύτητα του οχήματος, την ταχύτητα του κινητήρα, τη θέση γκαζιού και άλλες συνθήκες οδήγησης. Όταν η κατανάλωση καυσίμου είναι χαμηλή για μια δεδομένη ταχύτητα (δηλαδή η αποδοτικότητα των καυσίμων είναι υψηλή), η ένδειξη «ECO» εμφανίζεται στην LCD οθόνη του πίνακα οργάνων. Οδηγώντας με τρόπο που η ένδειξη "ECO" να παραμένει αναμμένη, η κατανάλωση καυσίμου μπορεί να μειωθεί. Αν και η πιο αποτελεσματική ταχύτητα του οχήματος και η ταχύτητα του κινητήρα μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο, δίνοντας προσοχή στις συνθήκες στις οποίες η ένδειξη "ECO" εμφανίζεται μπορεί να βοηθήσει τους αναβάτες να βελτιώσουν την αποδοτικότητα των καυσίμων τους - ένας πρακτικός τρόπος για την αύξηση της αυτονομίας.