ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
KAWASAKI
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

Από την παραγωγή της πρώτης της μοτοσυκλέτας το 1950, η Kawasaki αναζητεί συνεχώς νέες τεχνολογίες για την κατασκευή κινητήρων υψηλών επιδόσεων. Σήμερα, τα μοντέλα μας είναι εξοπλισμένα με προηγμένες τεχνολογικές εφαρμογές που φέρουν τη σφραγίδα της Kawasaki και που έχουν εξελιχθεί κατά τη διάρκεια της μακράς ιστορίας μας. 

Μονάδα Μέτρησης Αδράνειας (IMU)

Η Μονάδα Μέτρησης Αδράνειας (IMU) προσφέρει καλύτερη πληροφόρηση για τη συμπεριφορά του πλαισίου, επιτρέποντας την αναβάθμιση των ηλεκτρονικών συστημάτων.

Η Μονάδα Μέτρησης Αδράνειας (IMU) προσφέρει καλύτερη πληροφόρηση για τη συμπεριφορά του πλαισίου.
Το δυνατό σημείο των ηλεκτρονικών συστημάτων υψηλής τεχνολογίας της Kawasaki ήταν πάντα ο εξελιγμένος προγραμματισμός, ο οποίος, χρησιμοποιώντας πολύ περιορισμένο hardware, δίνει στην ECU μια ακριβή εικόνα σε πραγματικό χρόνο της συμπεριφοράς του πλαισίου. Το λογισμικό 3D modelling της Kawasaki κάνει χρήση ενός προηγμένου μοντέλου, εξετάζοντας τις αλλαγές σε διάφορες παραμέτρους όπως η κατάσταση του οδοστρώματος και των ελαστικών. Η Μονάδα Μέτρησης Αδράνειας (IMU) επιτρέπει τη μέτρηση της αδράνειας σε 6 επίπεδα. Μετριέται η επιτάχυνση στον κατά μήκος, στον κάθετο και στον εγκάρσιο άξονα, καθώς επίσης και το ποσοστό κίνησης στον διαμήκη και τον εγκάρσιο άξονα. Το ποσοστό κίνησης στον κάθετο άξονα υπολογίζεται από την ECU.
Αυτή η επιπλέον πληροφόρηση δίνει μια ακόμη πιο σαφή εικόνα της συμπεριφοράς του πλαισίου, επιτρέποντας ακόμη πιο ακριβή έλεγχο της μοτοσυκλέτας.
Με την προσθήκη της IMU και την τελευταία εξέλιξη του προηγμένου λογισμικού modelling, η τεχνολογία ηλεκτρονικής διαχείρισης περνάει σε υψηλότερο επίπεδο -από συστήματα τύπου "ρύθμισης" και συστήματα τύπου "αντίδρασης" σε συστήματα βασισμένα στη συνεχή πληροφόρηση από τη μοτοσυκλέτα.