ΠΡΙΖΑ 12V

Πρίζα 12V. Για τη λειτουργία της πρίζας απαιτείται 1 ρελέ (πωλείται ξεχωριστά).