ΧΡΩΜΙΩΜΕΝΟ ΣΚΙΑΣΤΡΟ ΦΑΝΑΡΙΟΥ

Αντικαθιστά το εργοστασιακό μαύρο σκίαστρο.