Αντάπτορας ξεπλύματος

Αντάπτορας ξεπλύματος κυκλώματος ψύξης / υπερσυμπιεστή.