ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΤΑΝΤ

Το σταντ πάντοκ της Kawasaki είναι κατάλληλο για τις περισσότερες street μοτοσυκλέτες. Πρέπει να συνδυάζεται με πείρους μπροστινών πιρουνιών ή πιρούνια σχήματος y και βάσεις στάντ τροχών.