ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΕΜΠΡΟΣΘΙΟΥ ΑΞΟΝΑ

Προσθέστε περισσότερη προστασία με το προστατευτικό εμπρόσθιου άξονα που προλαμβάνει καταστροφές στον μπροστινό άξονα, στο περικόχλιο του μπροστινού άξονα, στο κάτω μέρος των πιρουνιών και στο παχύμετρο των φρένων.