ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

Ανθεκτικά προστατευτικά πλαισίου (μανιτάρια), κατασκευασμένα από μεγάλης αντοχής πολυμερές, με μεταλλική βάση.

Αυτό το προϊόν προστατεύει τη μοτοσυκλέτα σας αλλά δεν αποτρέπει κάθε είδος ζημιάς.