ΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΑ ΤΙΜΟΝΙΟΥ (clip-ons)

Προσφέρουν πιο σπορ θέση οδήγησης (βαθύτερο σκύψιμο προς την τιμονόπλακα). Προϊόν LSL.