ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ ΜΑΡΣΠΙΕ

Ο σχεδιασμός τους αντανακλά ακριβώς την τεχνολογία των αγώνων. Μπορούν να ρυθμιστούν σε 4 θέσεις οριζοντίως και 2 καθ' ύψος. Προϊόν LSL.