ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

Εξοπλισμένο με υψηλής ακριβείας θερμικό διακόπτη. Το εξάρτημα αυτό σας ενημερώνει ότνα φτάσει τη θερμοοκρασία των 80°C και τη διατηρεί σε ένα εύρος +_ 2°C