Προστατευτικά εμπρός

Κατασκευή βαρέων χρήσεων, υλικό αλουμινίου, αντικαθιστά πλαστικά καλύμματα αποθέματος. Χρησιμοποιεί τα σημεία ανάρτησης αποθέματος. Βοηθά στην προστασία του πλαισίου σε τραχύ έδαφος.