ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ

Η αγορά μιάς μοτοσυκλέτας, ATV ή Jet Ski από μία άλλη χώρα συχνά εμφανίζεται σαν μια απλή υπόθεση. Αλλά υπάρχουν μερικά θέματα τα οποία πρέπει να γνωρίζετε πριν προβείτε σε μία τέτοια κίνηση.

Πρώτα απ΄όλα ποιά είναι η χώρα προέλευσης;
Eάν το προϊόν είναι αγορασμένο από την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει διανεμηθεί από την Kawasaki Motors Europe NV (KME) ή τις αποκλειστικές αντιπροσωπείες, θα είναι σύμβατο με τους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς. Σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να είστε βέβαιοι για όλα τα απαραίτητα έγγραφα που το συνοδεύουν.

Προίόντα τα οποία προέρχονται από άλλες χώρες, όπως Ιαπωνία, ΗΠΑ, Καναδά ή Νοτιοανατολική Ασία, δεν πληρούν απαραίτητα τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και δεν έχουν την ίδια απόδοση ισχύος με τα ευρωπαϊκά προϊόντα. Θα πρέπει να γίνουν επιπρόσθετες αλλαγές, προκειμένου να εναρμονιστούν με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς.

Από την 1η Ιανουαρίου του 2010, εάν εισάγετε ένα μη Ευρωπαίκό μοντέλο, θα είστε υπεύθυνος εσείς για την εναρμόνιση του και θα πρέπει να κρατήσετε τα απαραίτητα έγγραφα για τα επόμενα 10 χρόνια. Ακόμα και αν έχετε πουλήσει το προϊόν υποχρεούστε να τα έχετε διαθέσιμα εαν αυτό σας ζητηθεί. Θα πρέπει να προσέξετε την περίπτωση που κάποιος τρίτος (έμπορος) προσπαθήσει να σας πουλήσει το προϊόν ως ευρωπαικό.

Παρατήρηση: Ειδικοί κανόνες ισχύουν για εσάς που έχετε μετακομίσει από μία μη ευρωπαϊκή χώρα σε μία ευρωπαϊκή και η μοτοσυκλέτα σας, το ATV, το PWC ή το UV σας αποτελούν μέρος της περιουσίας που αποκτήσατε εκεί.

Επίσης θα πρέπει να λάβετε σοβαρά υπόψη σας ότι η Kawasaki Motors Europe μπορεί να μην έχει διαθέσιμα ανταλλακτικά για μη ευρωπαίκές μοτοσυκλέτες.

Μοτοσυκλέτες: Οι μοτοσυκλέτες που εισάγονται ιδιωτικώς από χώρες εκτός Ευρώπης δεν έχουν Certificate of Conformity (COC) από την KME καθώς τα προίόντα αυτά δεν είναι Ευρωπαϊκών προδιαγραφών.

Εάν η μοτοσυκλέτα είναι αγορασμένη από την EU και έχει εισαχθεί πρωταρχικώς από την KME θα πρέπει να έχει Certificate of Conformity (CoC) μαζί με το πιστοποιητικό ταξινόμησης. Ζητάτε πάντα το πρωτότυπο CoC (το οποίο είναι σε πράσινο, συγκεκριμένο επστολόχαρτο Kawasaki), μην δέχεστε αντίγραφα καθώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν παρανόμα. Αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει μεγάλα προβλήματα κατα την ταξινόμηση της μοτοσυκλέτας σας στη χώρα σας.

Jet Ski Personal Watercraft (PWC)
Κάθε ιδιωτικώς εισαγόμενο Jet Ski από μη Ευρωπαϊκή χώρα θα πρέπει να έχει το Post Constructional Assessment (PCA). Για περισσότερες λεπτομέρειες επικεφθείτε: EU requirements for recreational craft
Σημειώστε ότι τα μεταχειρισμένα PWC πριν την 01.01.2006 δεν διαθέτουν PCA