Πολιτική Προσωπικών Δεδομένων

Στην Kawasaki Motors Europe N.V. προσπαθούμε να σας δώσουμε τον μεγαλύτερο δυνατό έλεγχο των προσωπικών σας πληροφοριών. Όταν επισκέπτεστε κάποια από τις ιστοσελίδες μας ίσως χρειαστεί να συλλέξουμε πληροφορίες από εσάς, όπως το όνομα, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τη διεύθυνση IP ή τα δεδομένα τοποθεσίας σας.
Η Kawasaki Motors Europe θα σας ενημερώσει πριν συλλέξει προσωπικές πληροφορίες από εσάς κατά την περιήγηση σας στις ιστοσελίδες μας. Εάν επιλέξετε να μας δώσετε προσωπικές πληροφορίες μέσω των ιστοσελίδων μας θα σας ενημερώσουμε για ποιο λόγο συλλέγουμε αυτές τις πληροφορίες και πώς σκοπεύουμε να τις χρησιμοποιήσουμε, όπως παραδείγματος χάρη, να επικοινωνήσουμε μαζί σας με σκοπό να σας παρέχουμε μια υπηρεσία ή ένα προϊόν που έχετε παραγγείλει ή να σας παράσχουμε μια εγγραφή.
Οι ιστοσελίδες της Kawasaki Motors Europe ενδέχεται να περιέχουν συνδέσμους προς άλλες ιστοσελίδες. Η Kawasaki Motors Europe δεν ευθύνεται για τις ειδοποιήσεις απορρήτου ή το περιεχόμενο αυτών των ιστοσελίδων.
Η Kawasaki Motors Europe σέβεται τα προσωπικά δεδομένα όσων επισκέπτονται τον ιστότοπό μας. Διαβάστε προσεκτικά την πολιτική προσωπικών δεδομένων, ώστε να μπορείτε να κατανοήσετε τον τρόπο με τον οποίο η Kawasaki Motors Europe συλλέγει και χρησιμοποιεί τις προσωπικές πληροφορίες που μας παρέχετε.

 1. Τι καλύπτει  η πολιτική προσωπικών δεδομένων;
Η πολιτική προσωπικών δεδομένων καλύπτει την χρήση των προσωπικών σας πληροφοριών που συλλέγονται μέσω ή σε σχέση με τις ιστοσελίδες της Kawasaki Motors Europe. Ο τύπος των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται μπορεί να είναι: όνομα, διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Η Kawasaki Motors Europe δεν θα είναι υπεύθυνη για τις ειδοποιήσεις απορρήτου και τις πρακτικές άλλων ιστοσελίδων, ακόμη και αν:
 1. Αποκτήσατε πρόσβαση σε άλλον ιστότοπο χρησιμοποιώντας συνδέσμους από την ιστοσελίδα μας ή
 2. Συνδεθήκατε στην ιστοσελίδα μας μέσω συνδέσμου από άλλη ιστοσελίδα.
Η Kawasaki Motors Europe συνιστά να ελέγχετε τις ειδοποιήσεις κάθε ιστοσελίδας που επισκέπτεστε και να επικοινωνείτε με τον ιδιοκτήτη ή τον διαχειριστή του εάν έχετε οποιεσδήποτε ανησυχίες ή ερωτήσεις.
 1. Ποιος είναι υπεύθυνος για τις προσωπικές πληροφορίες που συλλέγονται στις ιστοσελίδες της Kawasaki Motors Europe;
Η Kawasaki Motors Europe ελέγχει τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται στις ιστοσελίδες της. Ως εκ τούτου, σύμφωνα με τους όρους του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων, η Kawasaki Motors Europe είναι ο διαχειριστής των δεδομένων που έχετε παράσχει.
 1. Πώς θα χρησιμοποιηθούν οι προσωπικές σας πληροφορίες;
Τα προσωπικά δεδομένα που μπορεί να συλλέξει η Kawasaki Motors Europe μέσα από τις ιστοσελίδες της, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση μιας υποχρέωσής μας που απορρέει από τυχόν συμβάσεις που συνάπτονται μεταξύ σας και της Kawasaki Motors Europe, συμπεριλαμβανομένων:
 • Απαντήσεις σε ερωτήματα ή αιτήματα που υποβάλατε
 • Επεξεργασία παραγγελιών ή αιτήσεων που υποβάλατε
 • Διαχείριση ή εκτέλεση τυχόν υποχρεώσεων μας όσον αφορά οποιαδήποτε συμφωνία έχετε μαζί μας
 • Πρόβλεψη και επίλυση προβλημάτων για αγαθά ή υπηρεσίες που παρέχονται σε εσάς
Ανά τακτά χρονικά διαστήματα, και αν έχει προηγουμένως εγκριθεί από εσάς, η Kawasaki Motors Europe θα ήθελε να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες που έχετε παράσχει για:
 1. Έρευνα αγοράς και παρακολούθηση των δεδομένων πωλήσεων.
 2. Ενημέρωση σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει τηλεφωνική επαφή ή την παροχή των προσωπικών σας δεδομένων σε θυγατρικές εταιρείες και γραφεία της Kawasaki Motors Europe, που ενδέχεται να βρίσκονται εκτός του ΕΟΧ (με την επιφύλαξη των παρακάτω περιορισμών σχετικά με την διαβίβαση προσωπικών πληροφοριών εκτός ΕΟΧ), ώστε να μπορούν να σας στέλνουν πληροφορίες που μπορεί να σας ενδιαφέρουν.
 3. Δημιουργία προϊόντων ή υπηρεσιών που μπορεί να ικανοποιούν τις ανάγκες σας, επομένως η Kawasaki Motors Europe μπορεί να σας ζητήσει ανά χρονικά διαστήματα να συμμετάσχετε σε μια από τις έρευνές μας.
Εάν οποιαδήποτε στιγμή θέλετε η Kawasaki Motors Europe να σταματήσει να χρησιμοποιεί τα στοιχεία σας για οποιονδήποτε ή για όλους τους προαναφερθέντες σκοπούς, ενημερώστε μας, στέλνοντας ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση privacy@kawasaki.eu. Η Kawasaki Motors Europe θα σταματήσει τη χρήση των πληροφοριών σας για τέτοιους σκοπούς μόλις αυτό είναι εφικτό.
 1. Θα μεταφερθούν τα δεδομένα σας σε τρίτους;
Ως μέρος των προϊόντων και υπηρεσιών που προσφέρονται σε εσάς μέσω των ιστοσελίδων μας, τα προσωπικά στοιχεία που μας παρέχετε ενδέχεται να χρειαστεί να μεταφερθούν σε χώρες εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (“EOX”). Για παράδειγμα, αυτό μπορεί να συμβεί αν κάποιος από τους διακομιστές μας βρίσκεται σε μια χώρα εκτός του ΕΟΧ ή ένας από τους παρόχους υπηρεσιών μας βρίσκεται σε χώρα εκτός του ΕΟΧ.
Δεδομένου ότι η Kawasaki Motors Europe είναι θυγατρική ενός Παγκόσμιου Οργανισμού, της Kawasaki Heavy Industries, ίσως χρειαστεί να μεταφέρουμε τα δεδομένα σας στην κεντρική μας έδρα ή σε άλλες θυγατρικές που βρίσκονται εκτός του ΕΟΧ. Εάν η Kawasaki Motors Europe σκοπεύει να μεταφέρει τις πληροφορίες σας εκτός του ΕΟΧ κατ' αυτόν τον τρόπο, η Kawasaki Motors Europe θα λάβει μέτρα για να διασφαλίσει ότι τα δικαιώματά ιδιωτικού απορρήτου θα εξακολουθήσουν να προστατεύονται και θα εξασφαλίσουν την ύπαρξη επαρκών διασφαλίσεων. Η Kawasaki Motors Europe θα μεταφέρει μόνο τα προσωπικά σας στοιχεία εκτός του ΕΟΧ, όπου η Kawasaki Motors Europe έχει έγκυρη νομική βάση γι 'αυτό, για παράδειγμα όταν η Kawasaki Motors Europe έχει λάβει ρητή συγκατάθεσή σας ή όταν η μεταφορά είναι απαραίτητη για την εκτέλεση της σύμβασης.
Εκτός από ό, τι ορίζεται στην παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, η Kawasaki Motors Europe δεν θα αποκαλύψει προσωπικές πληροφορίες χωρίς την άδειά σας εκτός εάν η Kawasaki Motors Europe δικαιούται ή υποχρεούται νομίμως να το πράξει (για παράδειγμα, εάν είναι απαραίτητο να συμμορφωθείτε με μια νομική υποχρέωση ή για λόγους πρόληψης απάτης ή άλλου εγκλήματος) ή αν η Kawasaki Motors Europe πιστεύει ότι η εν λόγω ενέργεια είναι απαραίτητη για την προστασία των ζωτικών συμφερόντων σας ή άλλων ατόμων.
 1. Χρησιμοποιεί η Kawasaki Motors Europe Cookies;
Η Kawasaki Motors Europe ενδέχεται να αποθηκεύσει κάποιες πληροφορίες (συνήθως γνωστό ως “cookie”) στον υπολογιστή σας όταν επισκεφθείτε τους ιστότοπούς μας. Η Kawasaki Motors Europe είναι σε θέση να διαβάσει αυτά τα cookies για λόγους πληροφόρησης όταν επισκέπτεστε ξανά τους ιστότοπούς μας. Ο τύπος πληροφοριών που συλλέγει η Kawasaki Motors Europe ως αποτέλεσμα ενός cookie που γίνεται δεκτό από εσάς είναι συγκεκριμένα στον υπολογιστή σας και περιλαμβάνει τη διεύθυνση IP, την ημερομηνία και την ώρα που ο υπολογιστής επισκέφθηκε τις ιστοσελίδες, ποια μέρη της ιστοσελίδας μας εξετάστηκαν και αν οι ιστοσελίδες που ζητήθηκαν παραδόθηκαν με επιτυχία.
Η Kawasaki Motors Europe χρησιμοποιεί τις πληροφορίες cookie για να βελτιώσει τις γνώσεις μας σχετικά με τη χρήση της ιστοσελίδας μας και για να μπορέσουμε να διαπιστώσουμε εάν η ιστοσελίδα λειτουργεί σε βέλτιστο επίπεδο. Αυτό επιτρέπει στην Kawasaki Motors Europe να βελτιώσει τις προσφορές μας στο διαδίκτυο σε εσάς και να προσφέρει μια ευχάριστη και καινοτόμο εμπειρία στο διαδίκτυο.
 
Μεταβείτε στις ρυθμίσεις των cookies για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τους διάφορους τύπους cookies και για να διαχειριστείτε τις ρυθμίσεις cookie.
 
 1. Ποια είναι τα δικαιώματά σας σχετικά με τις προσωπικές πληροφορίες που έχετε παράσχει στην Kawasaki Motors Europe;
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων έχετε πολλά δικαιώματα σχετικά με τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων, τα οποία η Kawasaki Motors Europe σέβεται και θα κάνει το μέγιστο για να τα εγγυηθεί, αν θέλετε να μάθετε περισσότερα σχετικά με τα δικαιώματά σας, παρακαλούμε ελέγξτε αυτόν τον σύνδεσμο: https://www.eugdpr.org
 1. Θα αλλάξουν αυτές οι ειδοποιήσεις απορρήτου;
Ανά τακτά χρονικά διαστήματα η Kawasaki Motors Europe ενδέχεται να προβεί σε αλλαγές στην πολιτική απορρήτου. Εάν η Kawasaki Motors Europe προβεί σε ουσιαστικές αλλαγές και ο τρόπος με τον οποίο η Kawasaki Motors Europe χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας δεδομένα, η Kawasaki Motors Europe θα δημοσιεύσει αυτές τις αλλαγές σε αυτήν τη σελίδα και θα σας δώσει την ευκαιρία να προσαρμόσετε τις προτιμήσεις σας, εάν είναι απαραίτητο. Παρακαλούμε να ελέγχετε την πολιτική απορρήτου μας σε τακτική βάση.
 1. Με ποιον πρέπει να επικοινωνήσετε εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή παράπονα;
Ερωτήσεις, σχόλια, αιτήματα, καταγγελίες σχετικά με αυτήν την πολιτική απορρήτου ή τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων, επικοινωνήστε με την Kawasaki Motors Europe στην διεύθυνση Jacobus Spijkerdreef 1-3, 2132 PZ Hoofddorp, The Netherlands ή στείλτε email στο Privacy@kawasaki.eu