ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Υπάρχει διαθέσιμο το εξής χρηματοδοτικό πρόγραμμα:

Για μοντέλα αξίας 500 έως 30.000 €.

Προκαταβολή: Προαιρετική
Επιτόκιο: 10,6% (Κυμαινόμενο)
Εξόφληση: Από 18 έως 72 δόσεις