ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Στην Kawasaki Motors Europe N.V. προσπαθούμε να σας δώσουμε τον μεγαλύτερο έλεγχο των προσωπικών σας πληροφοριών. Γενικά, μπορείτε να επισκεφθείτε την ισοσελίδα μας χωρίς να μας πείτε ποιός είστε ή να αποκαλύψετε προσωπικές πληροφορίες. Παρόλα αυτά υπάρxουν περιπτώσεις όπου χρειαζόμαστε πληροφορίες από εσάς, όπως το όνομα σας και η διεύθυνση email. Αποτελεί πρόθεση μας να σας 
ενημερώνουμε πριν συλλέξουμε προσωπικές πληροφορίες από εσάς στο Internet. Εάν επιλέξετε να μας δώσετε προσωπικές πληροφορίες μέσω του Internet –για να επικοινωνήσουμε μαζί σας ή να σας κάνουμε συνδρομητές, για παράδειγμα—πρόθεση μας είναι να σας ενημερώνουμε γιά το πως θα χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες. Εάν μας πείτε ότι δεν επιθυμείτε να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες ως βάση για περαιτέρω επικοινωνία, θα σεβαστούμε τις επιθυμίες σας. 
Διατηρούμε λίστα με τα domains από τους ανθρώπους που μας επισκέπτονται.

Αναλύουμε αυτά τα στοιχεία για στατιστική και τάσεις και κατόπιν τα απορρίπτουμε.

Οι ιστοσελίδες Kawasaki Motors Europe N.V. περιέχουν συνδέσεις με άλλες ιστοσελίδες. Η Kawasaki Motors Europe N.V. δεν είναι υπεύθυνη για τα πνευματικά διακιώματα ή το περιεχόμενο αυτών των ιστοσελίδων.

Σεβόμαστε τα προσωπικά δεδομένα οποιουδήποτε επισκέπτεται αυτήν την ιστοσελίδα. Παρακαλούμε διαβάστε τα προσωπικά δεδομένα προσεκτικά, έτσι ώστε να καταλάβετε πώς συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε τις προσωπικές πληροφορίες που μας διαθέτετε. Με την υποβολή των προσωπικών σας στοιχείων, θα μεταχειριστείτε ως έχοντας δώσει την άδεια σας για αποκαλύψεις αναφορικά με τα πνευματικά δικαιώματα.

Τι καλύπτουν τα πνευματικά δικαιώματα;

Αυτά τα πνευματικά δικαιώματα καλύπτουν τη χρήση των προσωπικών σας πληροφοριών, οι οποίες συλλέγονται μέσω ή σε σχέση με αυτήν την ιστοσελίδα.

Ποιός είναι υπεύθυνος για τις προσωπικές πληροφορίες που συλλέγονται σε αυτήν την ιστοσελίδα;

Η Kawasaki Motors Europe N.V. ελέγχει τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγονται σε αυτό το site.
Συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε προσωπικές πληροφορίες (πχ. όνομα, διεύθυνση, τηλέφωνο και email) για να:
* απαντήσουμε σε ζητήματα ή απορίες που έχουν υποβληθεί από εσάς
* εκπληρώσουμε παραγγελίες ή εφαρμογές που έχουν υποβληθεί από εσάς
* διαχειριστούμε ή να φέρουμε εις πέρας υποχρεώσεις μας από συμφωνία που έχετε κάνει μαζί μας
* προλαμβάνουμε και επιλύουμε προβλήματα σχετικά με τα παρεχόμενα προϊόντα ή υπηρεσίες προς εσάς.
* κατασκευάζουμε προϊόντα ή υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας.

Ως ένα μέρος των παρεχόμενων υπηρεσιών από ην ιστοσελίδα μας θεωρείται το εξής: οι πληροφορίες που μας παρέχετε μπορεί να μεταφερθούν σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Οικονομικής Περιοχής (“EEA” Εuropean Economic Area). Για παράδειγμα, αυτό μπορεί να συμβεί σε περίπτωση που κάποιος υπολογιστής εξυπηρέτησης δικτύου είναι τοποθετημένος σε χώρα εκτός ΕΕΑ ή κάποια από τις υπηρεσίες παροχής υπηρεσιών βρίσκεται σε χώρα εκτός ΕΕΑ. Αυτές οι χώρες μπορεί να μην έχουν παρόμοιους νόμους προστασίας δεδομένων όπως στην ΕΕΑ.

Εάν μεταφέρουμε τις πληροφορίες σας εκτός της ΕΕΑ κατ΄αυτόν τον τρόπο, θα πάρουμε μέτρα γιά να σας διαβεβαιώσουμε ότι η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων θα συνεχιστεί. Επιπροθέτως, εάν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας ενόσω βρίσκεστε εκτός ΕΕΑ, οι πληροφορίες σας μπορεί να μεταφερθούν εκτός ΕΕΑ για να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. 

Ως εξαίρεση όπως έχει καθοριστεί στα πνευματικά δικαιώματα, δεν θα αποκαλύψουμε καμία προσωπικά αναγνωρίσιμη πληροφορία χωρίς την άδεια σας εκτός εάν μας έχει καθοριστεί από τον νόμο, ή μας έχει ζητηθεί να το κάνουμε (για παράδειγμα, εάν μας ζητηθεί μέσω της νομικής οδού ή για τους σκοπούς της παρεμπόδισης ή απάτης ή άλλης παράβασης) ή εάν πιστεύουμε ότι τέτοια ενέργεια είναι απαραίτητη για να προστατέψει και/ή υπερασπιστεί των δικαιωμάτων μας, για την προσωπική προστασία ή προστασία περιουσίας και αυτής των χρηστών μας/πελατών μας κλπ.

Παρέχοντας επιπρόσθετες πληροφορίες σε εσάς και μοιράζοντας τις πληροφορίες σας.

Κάποιες στιγμές θα θέλαμε να χρησιμοποιήσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες γιά σκοπούς άλλους από αυτούς που έχουμε αναφέρει πιό πάνω. Πιστεύουμε ότι αυτή η επιπρόσθετη χρήση θα σας ωφελήσει. Παρ΄όλα αυτά καταλαβαίνουμε ότι μπορεί να μην επιθυμείτε να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες σας κατ΄ αυτόν τον τρόπο. Δεν θα χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες σας για τους σκοπούς που παραθέτονται παρακάτω εάν μας έχετε υποδείξει ότι δεν επιθυμείτε τη χρήση τους καθώς υποβάλλετε αυτές τις πληροφορίες. Επιπλέον, εάν οποιαδήποτε στιγμή επιθυμείτε να σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σας για κάποιο ή γιά όλους τους παρακάτω σκοπούς, παρακαλούμε ενημερώσατε μας. Θα σταματήσουμε τη χρήση των πληροφοριών σας γιά τέτοιους σκοπούς το συντομότερο δυνατό. Σε αυτή τη περίπτωση, θα συνεχίσουμε να χρησιμοποιούμε τα προσωπικά δεδομένα για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω για όσο χρονικό διάστημα είναι λογικό.

Κάποιες στιγμές θα θέλαμε να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες σας ως εξής:
Έρευνα αγοράς και κατανομή των στοιχείων πωλήσεων
Ενημέρωση για τα προϊόντα μας και τις υπηρεσίες μας, το οποίο μπορεί να περιλαμβάνει και τηλεφωνική επικοινωνία.
Παροχή των πληροφοριών στα συνεργαζόμενα γραφεία της Kawasaki Motors Europe N.V., οι οποίες μπορεί να βρίσκονται εκτός ΕΕΑ, για να μπορέσουν να σας στείλουν πληροφορίες οι οποίες μπορεί να σας ενδιαφέρουν. 
Επιπλέον, κάποιες φορές θα θέλαμε να δώσουμε το όνομα σας, τη διεύθυνση και e-mail και ό,ποιο άλλο προσωπικό δεδομένο μας έχετε υποβάλλει σε επιλεγμένα τρίτα μέρη, τα οποία μπορεί να βρίσκονται εκτός ΕΕΑ. Αυτά τα τρίτα μέρη μπορεί να χρησιμοποιήσουν τις πληροφορίες σας γιά:
Έρευνα αγοράς και κατανομή των στοιχείων πωλήσεων
Ενημέρωση για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους
Παροχή των πληροφοριών στα συνεργαζόμενα γραφεία και εταιρείες για να μπορέσουν να σας στέλνουν πληροφορίες οι οποίες μπορεί να σας ενδιαφέρουν.

Συλλογή των μη προσωπικών πληροφοριών

Υπάρχει περίπτωση να συλλέξουμε αυτομάτως μη προσωπικές πληροφορίες γιά εσάς όπως ο τύπος του internet browser που χρησιμοποιείτε ή την ιστοσελίδα από την οποία ήλθατε στο site μας. Επίσης μπορεί να συναθροίσουμε λεπτομέρειες τις οποίες μας έχετε υποβάλλει (για παράδειγμα την ηλικία σας και την πόλη που ζείτε). Δεν μπορείτε να αναγνωριστείτε από αυτές τις πληροφορίες και χρησιμοποιούνται μόνο για να μας βοηθήσουν να παρέχουμε αποτελεσματικές υπηρεσίες σε αυτήν την ιστοσελίδα.. Υπάρχει περίπτωση να παρέχουμε σε τρίτα μέρη τις μη-προσωπικές πληροφορίες ή τα συναθροιστικά δεδομένα σε σύνδεση με αυτό το site.

H χρήση των cookies

Υπάρχει περίπτωση να αποθηκεύσουμε κάποιες πληροφορίες (κοινώς γνωστές ως "cookie") στον υπολογιστή σας καθώς κοιτάτε το site μας. Μπορούμε να διαβάσουμε αυτά τα cookies για πληροφοριακούς σκοπούς όταν επισκεφθείτε ξανά την ιστοσελίδα μας. Ο τύπος της πληροφορίας που συλλέγουμε ως αποτέλεσμα του cookie που έχετε δεχτεί είναι συγκεκριμένος στον υπολογιστή σας και περιλαμβάνει τη διεύθυνση IP, την ημέρα και την ώρα που ο υπολογιστής σας επισκέφθηκε αυτήν την ιστοσελίδα, ποιά μέρη της ιστοσελίδας επισκέφθησαν και εάν όλες οι σελίδες λειτούργησαν επιτυχώς. Αυτή η πληροφορία είναι ανώνυμη, εκπροσωπεί τον υπολογιστή παρά το άτομο.
Χρησιμοποιούμε την πληροφορία cookie για να βελτιώσουμε την γνώση για τη χρήση της ιστοσελίδας μας και για να έχουμε την δυνατότηατα να εξακριβώνουμε εάν η ιστοσελίδα λειτουργεί σε ευνοϊκό επίπεδο. Αυτό μας επιτρέπει να εμπλουτίζουμε τις ηλεκτρονικές παροχές μας προς εσάς και να σας εξασφαλίζουμε μία διασκεδαστική και καινοτομική διά μέσω συστήματος εξυπηρέτηση. 

Chat rooms, notice boards, newsgroups 

Εάν κάποια στιγμή αυτό το site προσφέρει chat rooms, υπηρεσίες επικοινωνίας, newsgroups κλπ. υπάρχει περίπτωση να συλλέξουμε τις πληροφορίες που έχετε αποκαλύψει. Αυτές οι πληροφορίες θα χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με τα προσωπικά δικαιώματα. Παρακαλούμε σημειώσατε ότι δεν έχουμε καμμία ευθύνη γιά τη χρήση των προσωπικών πληροφοριών από άλλα μέρη, όπου έχετε διαθέσει μέσω του chat room, notice board, newsgroup κλπ. μέσα από αυτή την ιστοσελίδα. Παρακαλούμε να είστε προσεκτικοί σχετικά με το ποιές προσωπικές πληροφορίες αποκαλύπτετε κατ΄αυτόν τον τρόπο.

Χρήση των προσωπικών σας πληροφοριών που έχουν υποβληθεί σε άλλες ιστοσελίδες.

Δεν είμαστε υπεύθυνοι γιά τα προσωπικά δικαιώματα και πρακτικές άλλων ιστοσελίδων ακόμη και εάν:
Έχετε εισέλθει στην ιστοσελίδα του τρίτου μέρος από αυτήν την ιστοσελίδα
Έχετε συνδεθεί με αυτήν την ιστοσελίδα από άλλη ιστοσελίδα 
Συνιστούμε να ελέγχετε τις σημειώσεις κάθε ιστοσελίδας που επισκέπτεστε και να επικοινωνείτε με τον ιδιοκτήτη ή τον λειτουργό τέτοιων ιστοσελίδων εάν υπάρχει κάποια ανυσυχία ή απορία.

Υποβολή προσωπικών πληροφοριών τρίτων

Υπάρχει περίπτωση να σας ζητηθεί να παρέχετε προωπικές λεπτομέρειες για την οικογένεια σας ή τους φίλους, γιά παράδειγμα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να τους στείλουμε λεπτομέρειες για τα προϊόντα μας και τις υπηρεσίες μας. Προτού παρέχετε αυτές τις πληροφορίες, παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι έχετε την συγκατάθεση τους ότι τα προσωπικά τους δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν κατ΄αυτόν τον τρόπο. Δεν θα χρησιμοποιήσουμε αυτές τις λεπτομέρειες με τρόπο ασύμβατο ως προς τα προσωπικά δικαιώματα.

Θα αλλάξουν οι σημειώσεις για τα προσωπικά δεδομένα;

Υπάρχει περίπτωση να κάνουμε αλλαγές στις σημειώσεις γιά τα προσωπικά δεδομένα. Εάν κάνουμε κάποιες σημαντικές αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε αυτά τα προσωπικά δεδομένα θα σας πληροφορήσουμε σε αυτήν την σελίδα. Παρακαλούμε ελέγχετε τις σημειώσεις για τα προσωπικά δεδομένα τακτικά.