ΝΟΜΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
DISCLAIMERS ΚΑΙ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ
ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ


Εισαγωγή

Καλώς ήλθατε στην ιστοσελίδα της της ΤΕΟΜΟΤΟ Α.Ε.-Γενική Αντιπροσωπεία Kawasaki στην Ελλάδα. Aυτή η ιστοσελίδα ανήκει και λειτουργεί με την άδεια της Kawasaki Motors Europe N.V.. Οι επισκέπτες της ιστοσελίδας περιορίζονται από τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις γι΄αυτό σας παρακαλούμε να διαβάσετε τα παρακάτω. Για του σκοπούς των παρακάτω όρων και προϋποθέσεων "αυτή η ιστοσελίδα" εννοείται ώς η ιστοσελίδα της Kawasaki Motors Europe N.V., η οποία περιέχει συνδέσεις με άλλες ιστοσελίδες που σχετίζονται με αυτήν. Οι άλλες ιστοσελίδες μπορεί να περιέχουν όρους και προϋποθέσεις οι οποίοι είναι διαφορετικοί από αυτή την ιστοσελίδα. Κατά την πλοήγηση σας στις ιστοσελίδες της Kawasaki Motors Europe N.V. παρακαλούμε ελέγξτε τους όρους και τις προϋποθέσεις και μην υποθέσετε ότι οι παρόντες ισχύουν για όλες τις ιστοσελίδες της Kawasaki Motors Europe N.V. 
(Back to top)

Disclaimers και υποδείξεις

Αυτή η ιστοσελίδα μπορεί να περιέχει συνδέσεις με άλλες εξωτερικές ιστοσελίδες (που δεν ανήκουν και /ή λειτουργούν από την Kawasaki Motors Europe N.V.). Καθώς ακολουθείτε αυτές τις συνδέσεις, η εξωτερική ιστοσελίδα μπορεί να εμφανιστεί σε ολόκληρη την οθόνη (σε αυτή τη περίπτωση θα πρέπει να πατήσετε την επιλογή της επιστροφής σε προηγούμενη σελίδα για να επιστρέψετε) ή σε μερικές περιπτώσεις μπορεί να εμφανιστεί σε ένα πλαίσιο αυτής της ιστοσελίδας (σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να χρησιμοποήσετε τις επιλογές πλοήγησης μέσα στο πλαίσιο).
Όταν μία εξωτερική σύνδεση εμφανίζεται στα πλαίσια αυτής της ιστοσελίδας, αυτό γίνεται για μεγαλύτερη ευκολία στην πλοήγηση και δεν υπάρχει καμμία ευθύνη όσον αφορά την εξωτερική ιστοσελίδα ακόμη και όταν η ιστοσελίδα ανήκει σε άλλη εταιρεία της Κawasaki. 
Αυτές οι συνδέσεις παρέχονται για να σας βοηθούν να βρίσκετε σχετικές ιστοσελίδες, υπηρεσίες και /η προϊόντα τα οποία σας ενδιαφέρουν, γρήγορα και εύκολα. Είναι δική σας ευθύνη να αποφασίσετε εάν οι υπηρεσίες και /ή τα προϊόντα που εμφανίζονται σας ενδιαφέρουν. Η Kawasaki Motors Europe N.V. δεν είναι υπεύθυνη γιά τους ιδιοκτήτες ή τους λειτουργούς των εξωτερικών ιστοσελίδων ή για τα προϊόντα/υπηρεσίες που παρέχονται από αυτές ή για το περιεχόμενο της ιστοσελίδας τους και δεν δίνει ή παρυσφρείει σε προϋποθέσεις, εγγυήσεις ή άλλους όρους ή εκφράσεις σε σχέση με αυτές και δεν έχει καμμία ευθύνη σε σχέση με αυτές (περιλαμβανομένης όποιας ευθύνης προκύψει από αξίωση ότι το περιεχόμενο των εξωτερικών ιστοσελίδων, με τα οποία συνδέεται αυτή η ιστοσελίδα, παραβιάζει τα πνευματικά δικαιώματα τρίτων μερών). Όλες οι πληροφορίες ή συμβουλές που παρέχονται από αυτήν την ιστοσελίδα είναι γενικής φύσεως και δεν θα πρέπει να βασίζεστε σε αυτές για τη διαδικασία απόφασης. Η Kawasaki Motors Europe N.V. προσπαθεί να σας διαβεβαιώσει ότι όλες οι πληροφορίες που παρέχονται από αυτήν την ιστοσελίδα είναι σωστές αλλά δεν ευγγυάται την ακρίβεια αυτών των πληροφοριών. Η Kawasaki Motors Europe N.V. δεν είναι υπεύθυνη για όποια πράξη ενεργείτε βασιζόμενοι στις πληροφορίες ή συμβουλές ή για την απώλεια ή ζημιά που μπορεί να προκληθεί ως αποτέλεσμα της ενέργειας σας.
Όλο το υλικό που περιλαμβάνεται στις ιστοσελίδες της Kawasaki Motors Europe N.V. είναι μόνο για πληροφοριακό σκοπό και δεν θα πρέπει να θεωρείται ως ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων. Το υλικό που περιλαμβάνεται εδώ ή οποιαδήποτε συμβουλή σε οποιοδήποτε ζήτημα δεν προσφέρεται ως νόμιμο. Η Kawasaki Motors Europe N.V. με ακρίβεια αρνείται όλη την υπευθυνότητα σε οποιοδήποτε πρόσωπο σε σχέση με οτιδήποτε και αναφορικά με τις συνέπειες οποιασδήποτε ενέργειας ή παραληφθείσας πράξης μερικώς ή εν ολοκληρεία στηριζόμενης σε ολόκληρο ή μέρος του περιεχομένου αυτής της ιστοσελίδας.

Θυμηθείτε ότι καθώς οδηγείτε είστε πρεσβευτής της κατηγορίας στην οποία τα προϊόντα μας εμφανίζονται και γι΄ αυτό παρακαλούμε να ενεργείτε σύμφωνα με τα ακόλουθα:
* Οδηγείτε πάντα με υπευθυνότητα, σύμφωνα με τον νόμο και με σεβασμό προς τους άλλους.
* Φοράτε εγκεκκριμένο κράνος και προστατευτικό ρουχισμό.
* Τηρείτε πάντα τις οδηγίες και το πρόγραμμα συντήρησης όπως αναγράφεται στο τεχνικό εγχειρίδιο.
* Ποτέ μην πίνετε αλκοόλ και οδηγείτε. 

Αυτή η ιστοσελίδα μπορεί δείχνει εικόνες κίνησης οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί κάτω από ελεγχόμενες συνθήκες με επαγγελματίες αναβάτες.
Ποτέ μην προσπαθείτε ενέργειες οι οποίες μπορεί να είναι επικίνδυνες.

Τα χαρακτηριστικά προορίζονται γιά να περιγράψουν αμερόληπτα τα προϊόντα μας και την ικανότητα απόδοσης τους αλλά μπορεί να διαφέρουν σε κάθε μηχάνημα.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Ο εικονιζόμενος εξοπλισμός και τα χρώματα διαφέρουν από αγορά σε αγορά.
(Back to top)

Όροι και προϋποθέσεις

Πνευματική ιδιοκτησία

Αυτή η ιστοσελίδα περιέχει υλικό το οποίο περιλαμβάνει κείμενο, φωτογραφίες, ταινίες, αρχεία PDF και άλλες εικόνες και ήχους τα οποία υπόκεινται στην πλήρη προστασία τη πνευματικής ιδιοκτησίας. Όλα τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στην Kawasaki Motors Europe N.V. ή έχει μεταβιβαστεί η άδεια τους από τους ιδιοκτήτες έτσι ώστε να χρησιμοποιηθούν σε αυτήν την ιστοσελίδα.
Αυτή η ιστοσελίδα επίσης περιλαμβάνει εμπορικά σήματα. Όλα τα σήματα που περιλαμβάνονται σε αυτήν την ιστοσελίδα ανήκουν στην Kawasaki Motors Europe N.V., Kawasaki Heavy Industries, Ltd ή έχει εκχωρηθεί η άδεια χρήσης τους από τους ιδιοκτήτες τους.

Μπορείτε να:
Εισέλθετε σε οποιοδήποτε κομμάτι αυτής της ιστοσελίδας.
Εκτυπώσετε ένα αντίγραφο από μία ή όλες τις σελίδες για δική σας πληροφόρηση. 
Δεν μπορείτε: 
Να αντιγράψετε (είτε εκπυπώνοντας, είτε αποθηκεύοντας σε δισκέτα, είτε φορτώνοντας με άλλον τρόπο), να διανέμετε (περ. των αντίγραφων διανομής), να μεταδώσετε, μεταβάλλετε ή επεμβείτε με οποιοδήποτε τρόπο στο υλικό που περιλαμβάνεται σε αυτήν την ισοσελίδα. Αυτοί οι περιορισμοί ισχύουν γιά ένα μέρος ή για ολόκληρο το περιεχόμενο αυτής της ιστοσελίδας: μετακίνηση δημιουργίας, εμπορικού σήματος ή άλλης πνευματικής ιδιοκτησίας που περιλαμβάνονται στο πρωτότυπο υλικό, σύνδεση με άλλη ιστοσελίδα, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεσή μας.

Εάν επιθυμείτε να δώσετε κείμενο ή άλλη σύνδεση με αυτήν την ιστοσελίδα, παρακαλούμε στείλτε μας e-mail στην ακόλουθη διεύθυνση email: webmaster@kawasaki-europe.com με λεπτομέρειες όπως:
- το URL(s) της ιστοσελίδας(ων) με τις οποίες μας προτείνετε να έχουμε σύνδεση 
- το URL(s) αυτής της ιστοσελίδας της οποίας εσείς προτείνετε να έχει σύνδεση με κάποια άλλη.

και θα εξετάσουμε το αίτημα σας. Είναι δική μας απόφαση εάν συμφωνούμε με το αίτημα σας να το πραγματοποιήσουμε. 

Αλλαγές σε Όρους και Προϋποθέσεις

Η Kawasaki Motors Europe N.V. μπορεί να αλλάξει τους όρους και τις προϋποθέσεις και το disclaimer από στιγμή σε στιγμή. Καθώς επισκέπτεστε αυτήν την ιστοσελίδα δέχεστε ότι οι ισχύοντες όροι και προϋποθέσεις καθώς και το disclaimer σας δεσμεύουν και έτσι θα πρέπει να ελέγχετε αυτούς κάθε φορά που επαναεπισκέπτεστε αυτήν την ιστοσελίδα.

Αλλαγή/Λειτουργία της ιστοσελίδας

Η Kawasaki Motors Europe N.V. μπορεί να αλλάξει το σχήμα και τη διάταξη αυτής της ιστοσελίδας οποιαδήποτε στιγμή.
Η Kawasaki Motors Europe N.V. μπορεί να αναβάλλει τη λειτουργία αυτής της ιστοσελίδας για αναβάθμιση ή ενημέρωση του περιεχομένου οποιαδήποτε στιγμή.
Η Kawasaki Motors Europe N.V. διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει τη λειτουργία αυτής της ιστοσελίδας οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση.

Ισχύων νόμος και αρμόδια δικαστήρια

Αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις ισχύουν και ερμηνεύονται σύμφωνα με τον Ολλανδικό νόμο και σε περίπτωση αμφισβήτησης αναφορικά με αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις ή οποιαδήποτε αμφισβήτηση σχετικά με αυτή την ιστοσελίδα, είτε βλάβη αυτής, αρμόδια είναι τα Ολλανδικά δικαστήρια τα οποία έχουν τη δικαιοδοσία για όποια αμφισβήτηση. 
(Back to top)