Νομική Σημείωση

Εισαγωγή

Καλώς ήρθατε στην ιστοσελίδα της Kawasaki Motors Europe N.V. Αυτή η ιστοσελίδα ανήκει και λειτουργεί από την Kawasaki Motors Europe N.V. Οι επισκέπτες αυτής της ιστοσελίδας δεσμεύονται από τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις, γι 'αυτό παρακαλούμε να τους διαβάσετε προσεκτικά πριν συνεχίσετε. Για τους σκοπούς αυτών των όρων και προϋποθέσεων, "αυτή η ιστοσελίδα" σημαίνει την ιστοσελίδα της πύλης της Kawasaki Motors Europe N.V., η οποία παρέχει συνδέσμους προς άλλες ιστοσελίδες της Kawasaki Motors Europe N.V. και των θυγατρικών της. Άλλες ιστοσελίδες της Kawasaki Motors Europe N.V. και των θυγατρικών της ενδέχεται να περιέχουν όρους και προϋποθέσεις που διαφέρουν από αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις. Κατά την περιήγησή σας στις ιστοσελίδες της Kawasaki Motors Europe N.V., παρακαλούμε ελέγξτε τους όρους και τις προϋποθέσεις κάθε ιστοσελίδας που επισκέπτεστε και μην υποθέσετε ότι αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις ισχύουν για όλες τις ιστοσελίδες της Kawasaki Motors Europe N.V.

Αποποίηση ευθυνών και συστάσεις

Αυτός ο ιστότοπος μπορεί να περιλαμβάνει συνδέσμους προς εξωτερικούς ιστότοπους (ιστότοπους που δεν ανήκουν ή / και δεν λειτουργούν από την Kawasaki Motors Europe N.V.). Όταν ακολουθείτε τέτοιους συνδέσμους, ο εξωτερικός ιστότοπος μπορεί να εμφανίζεται ως πλήρης οθόνη (οπότε θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσετε το κουμπί επιστροφής στο πρόγραμμα περιήγησής σας για να επιστρέψετε σε αυτόν τον ιστότοπο) ή σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να εμφανιστεί στο πλαίσιο αυτού του ιστότοπου (οπότε θα μπορείτε να επιστρέψετε σε αυτόν τον ιστότοπο χρησιμοποιώντας τα κουμπιά πλοήγησης εντός του πλαισίου). Όταν ένας εξωτερικός ιστότοπος εμφανίζεται στο πλαίσιο αυτού του ιστότοπου, αυτό γίνεται καθαρά για ευκολία πλοήγησης πίσω σε αυτόν τον ιστότοπο και δεν υποδηλώνει καμία ευθύνη εκ μέρους μας για τον εν λόγω εξωτερικό ιστότοπο, ακόμη και αν πρόκειται για ιστότοπο που ανήκει και λειτουργεί από άλλη εταιρεία της Kawasaki. Αυτοί οι σύνδεσμοι παρέχονται για να σας βοηθήσουν να βρείτε σχετικούς ιστότοπους, υπηρεσίες ή / και προϊόντα που μπορεί να σας ενδιαφέρουν γρήγορα και εύκολα. Είναι δική σας ευθύνη να αποφασίσετε εάν οποιεσδήποτε υπηρεσίες ή / και προϊόντα που διατίθενται μέσω οποιουδήποτε από αυτούς τους ιστότοπους είναι κατάλληλα για τους σκοπούς σας. Η Kawasaki Motors Europe N.V. δεν είναι υπεύθυνη για τους ιδιοκτήτες ή τους διαχειριστές αυτών των ιστοσελίδων ή για οποιαδήποτε αγαθά ή υπηρεσίες που παρέχουν ή για το περιεχόμενο των ιστοσελίδων τους και δεν δίνει ούτε εισέρχεται σε οποιεσδήποτε προϋποθέσεις, εγγυήσεις ή άλλους όρους ή δηλώσεις σε σχέση με οποιαδήποτε από αυτές ούτε αποδέχεται οποιαδήποτε ευθύνη σε σχέση με οποιαδήποτε από αυτές (συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε ευθύνης που προκύπτει από οποιαδήποτε αξίωση ότι το περιεχόμενο οποιουδήποτε εξωτερικού ιστοσελίδα στην οποία αυτός ο ιστότοπος περιλαμβάνει σύνδεσμο παραβιάζει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε τρίτου).

Όλες οι πληροφορίες ή συμβουλές που παρέχονται ως μέρος αυτού του ιστότοπου προορίζονται να είναι γενικής φύσης και δεν πρέπει να βασίζεστε σε αυτές σε σχέση με τη λήψη οποιασδήποτε απόφασης. Η Kawasaki Motors Europe N.V. προσπαθεί να διασφαλίσει ότι όλες οι πληροφορίες που παρέχονται ως μέρος αυτής της ιστοσελίδας είναι σωστές κατά τη στιγμή της συμπερίληψής τους στην ιστοσελίδα, αλλά δεν εγγυάται την ακρίβεια αυτών των πληροφοριών. Η Kawasaki Motors Europe N.V. δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ενέργεια στην οποία μπορεί να προβείτε ως αποτέλεσμα της βασιστείτε σε αυτές τις πληροφορίες ή συμβουλές ή για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία υποστείτε ως αποτέλεσμα αυτής της ενέργειας. Όλο το υλικό που περιλαμβάνεται στις ιστοσελίδες της Kawasaki Motors Europe N.V. είναι μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να λαμβάνεται ως ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων. Το υλικό που περιέχεται στο παρόν δεν προσφέρεται ως νομική ή οποιαδήποτε άλλη συμβουλή για οποιοδήποτε συγκεκριμένο θέμα. Η Kawasaki Motors Europe N.V. αποποιείται ρητά κάθε ευθύνη προς οποιοδήποτε πρόσωπο σε σχέση με οτιδήποτε και σε σχέση με τις συνέπειες οτιδήποτε έγινε ή παραλείφθηκε να γίνει εν όλω ή εν μέρει βασιζόμενη στο σύνολο ή μέρος του περιεχομένου των ιστοσελίδων της Kawasaki Motors Europe N.V.

Να θυμάστε ότι όταν οδηγείτε, είστε πρεσβευτής για τον τομέα στον οποίο εμφανίζονται και λειτουργούν τα προϊόντα μας και, ως εκ τούτου, παρακαλούμε να ενεργείτε ανάλογα:

  • Οδηγείτε πάντα υπεύθυνα εντός του νόμου και με σεβασμό προς τους άλλους.
  • Φοράτε εγκεκριμένο κράνος και προστατευτικό ρουχισμό.
  • Τηρήστε τις οδηγίες και το πρόγραμμα συντήρησης στο εγχειρίδιο κατόχου σας.
  • Ποτέ μην πίνετε και οδηγείτε.

Αυτός ο ιστότοπος μπορεί να απεικονίσει ενέργειες που πραγματοποιούνται υπό ελεγχόμενες συνθήκες με επαγγελματίες αναβάτες. Ποτέ μην επιχειρείτε οποιαδήποτε ενέργεια που είναι ή μπορεί να είναι δυνητικά επικίνδυνη.

Τα δεδομένα προορίζονται να περιγράψουν δίκαια τα προϊόντα μας και τις δυνατότητες απόδοσής τους, αλλά ενδέχεται να μην ισχύουν για κάθε μηχάνημα.

Οι προδιαγραφές σε σχέση με τα προϊόντα μας ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

Ο εικονογραφημένος εξοπλισμός και τα διαθέσιμα χρώματα ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την αγορά.

Όροι και Προϋποθέσεις

Σημείωση πνευματικών δικαιωμάτων και εμπορικών σημάτων

Αυτός ο ιστότοπος περιέχει υλικό που περιλαμβάνει κείμενο, φωτογραφίες, ταινίες, αρχεία PDF και άλλες εικόνες και ήχο, το οποίο προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα ή / και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Όλα τα πνευματικά δικαιώματα και άλλα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας σε αυτό το υλικό είτε ανήκουν στην Kawasaki Motors Europe N.V. είτε έχουν παραχωρηθεί σε αυτήν από τον ιδιοκτήτη (ες) αυτών των δικαιωμάτων, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτό το υλικό ως μέρος αυτής της ιστοσελίδας.

Αυτός ο ιστότοπος περιέχει επίσης εμπορικά σήματα. Όλα τα εμπορικά σήματα που περιλαμβάνονται σε αυτόν τον ιστότοπο ανήκουν στην Kawasaki Motors Europe N.V., Kawasaki Heavy Industries, Ltd ή έχουν αδειοδοτηθεί σε αυτήν από τον κάτοχο αυτών των εμπορικών σημάτων για χρήση σε αυτόν τον ιστότοπο.

Μπορείτε:

  • πρόσβαση σε οποιοδήποτε μέρος του ιστότοπου.
  • Εκτυπώστε ένα αντίγραφο οποιασδήποτε ή όλων των σελίδων για δική σας προσωπική αναφορά.

Δεν επιτρέπεται:

  • αντιγραφή (είτε με εκτύπωση σε χαρτί, αποθήκευση σε δίσκο, λήψη ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο), διανομή (συμπεριλαμβανομένης της διανομής αντιγράφων), μετάδοση, τροποποίηση ή αλλοίωση με οποιονδήποτε τρόπο ή με άλλο τρόπο χρήση οποιουδήποτε υλικού που περιέχεται στον ιστότοπο εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζονται στο "Μπορείτε". Αυτοί οι περιορισμοί ισχύουν σε σχέση με το σύνολο ή μέρος του υλικού στον ιστότοπο.
  • να αφαιρέσετε τυχόν ειδοποιήσεις πνευματικών δικαιωμάτων, εμπορικών σημάτων ή άλλων δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας που περιέχονται στο πρωτότυπο υλικό από οποιοδήποτε υλικό που αντιγράφεται ή εκτυπώνεται από τον ιστότοπο.
  • σύνδεση με αυτόν τον ιστότοπο. χωρίς τη ρητή προηγούμενη γραπτή συγκατάθεσή μας.

Εάν επιθυμείτε να παρέχετε ένα υπερκείμενο ή άλλο σύνδεσμο σε αυτόν τον ιστότοπο, στείλτε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ακόλουθη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: cmd@kawasaki.eu με λεπτομέρειες σχετικά με:

- τις διευθύνσεις URL της ιστοσελίδας ή των ιστοσελίδων από τις οποίες προτείνετε να συνδεθείτε με αυτόν τον ιστότοπο

- τις διευθύνσεις URL των ιστοσελίδων σε αυτόν τον ιστότοπο με τις οποίες προτείνετε να συνδεθείτε

και θα εξετάσουμε το αίτημά σας. Είναι αποκλειστική μας απόφαση για το αν συμφωνούμε με το αίτημά σας και δεν χρειάζεται να το πράξουμε.

Αλλαγές στους Όρους και Προϋποθέσεις

Η Kawasaki Motors Europe N.V. μπορεί να αλλάζει κατά καιρούς τους όρους και τις προϋποθέσεις και την αποποίηση ευθυνών που αναφέρονται παραπάνω. Με την περιήγησή σας σε αυτόν τον ιστότοπο αποδέχεστε ότι οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις και η αποποίηση ευθυνών σας δεσμεύουν και επομένως θα πρέπει να τους ελέγχετε κάθε φορά που επισκέπτεστε ξανά τον ιστότοπο.

Αλλαγές/Λειτουργία Ιστοσελίδας

Η Kawasaki Motors Europe N.V. μπορεί να αλλάξει τη μορφή και το περιεχόμενο αυτής της ιστοσελίδας ανά πάσα στιγμή.

Η Kawasaki Motors Europe N.V. μπορεί να αναστείλει τη λειτουργία αυτής της ιστοσελίδας για εργασίες υποστήριξης ή συντήρησης, προκειμένου να ενημερώσει το περιεχόμενο ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο.

Η Kawasaki Motors Europe N.V. διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει την πρόσβαση σε αυτή την ιστοσελίδα ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση.

Εφαρμοστέο δίκαιο και αρμόδιο δικαστήριο

Αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις διέπονται από και πρέπει να ερμηνεύονται σύμφωνα με το ολλανδικό δίκαιο και σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφοράς που προκύπτει σε σχέση με αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις ή οποιασδήποτε διαφοράς που προκύπτει σε σχέση με τον ιστότοπο, είτε βάσει σύμβασης είτε λόγω αδικοπραξίας, είτε με άλλο τρόπο, τα ολλανδικά δικαστήρια θα έχουν δικαιοδοσία για την εν λόγω διαφορά.