Στρατηγική της ACEM για την οδική ασφάλεια

Η Kawasaki υποστηρίζει το "The Safe Ride to the Future 2.0", τη στρατηγική ασφάλειας της βιομηχανίας μοτοσικλετών

Το "The safe ride to the future 2.0" θέτει το όραμα του κλάδου των μοτοσικλετών για τον Ορίζοντα 2030 σε τομείς όπως η προηγμένη τεχνολογία ασφάλειας και η συνδεσιμότητα. Αναλύει επίσης την πρωτοβουλία της βιομηχανίας να αυξήσει την ποιότητα της εκπαίδευσης μοτοσικλετών μετά την άδεια οδήγησης στην Ευρώπη μέσω μιας ευρωπαϊκής ετικέτας ποιότητας κατάρτισης.
 

Το έγγραφο πολιτικής περιγράφει επίσης τον τρόπο με τον οποίο ο τομέας των μοτοσικλετών συνεργάζεται με άλλους ευρωπαϊκούς και εθνικούς ενδιαφερόμενους φορείς για την προώθηση της εφαρμογής πολιτικών μεταφορών που περιλαμβάνουν την ασφάλεια των μοτοσικλετών.
 

Η βιομηχανία μοτοσικλετών υποστηρίζει την υιοθέτηση, από τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, μιας προσέγγισης ασφαλούς συστήματος για τη μοτοσικλέτα, αντιμετωπίζοντας ταυτόχρονα παράγοντες ανθρώπων, οχημάτων και οδικών υποδομών. Αυτό, σε συνδυασμό με την ισχυρότερη συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών και τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, θα οδηγήσει σε περαιτέρω βελτιώσεις στην ασφάλεια των μοτοσικλετών.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα τους: ACEM Road Safety Strategy