Πρίζα τροφοδοσίας 12V DC (Ninja 1000SX)

  • Εγκαθίσταται απευθείας στη θύρα με κάλυμμα στον πίνακα οργάνων
  • Συνιστάται εγκατάσταση από αντιπρόσωπο

Κωδικός Aνταλλακτικού :

Παραλλαγές