Προστατευτικό κινητήρα, Χρωμίου (W800)

  • Αυτό το προστατευτικό μπορεί να παρέχει περιορισμένη προστασία των ποδιών και του οχήματος σε ιδιαίτερες περιστάσεις, π.χ. ανατροπή ενώ η μοτοσικλέτα είναι σταματημένη
  • Το προστατευτικό κινητήρα δεν είναι κατασκευασμένο ούτε προορίζεται για να παρέχει προστασία από σωματικές βλάβες σε περίπτωση σύγκρουσης με αυτοκίνητο ή οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο

Part Number :

Παραλλαγές