Κάλυμμα ψυγείου (Z650RS)

  • Το μοτίβο κοπής με λέιζερ προσφέρει αυξημένη ροή αέρα ενώ προσθέτει ελάχιστο βάρος

Part Number :

Παραλλαγές