Σέλα Comfort (Ninja 1000SX)

  • Ύψος σέλας οδηγού αυξημένο κατά 15 mm σε σχέση με την εργοστασιακή
  • Η ένθετη γέλη και στα δύο τμήματα εξισορροπεί την πίεση του καθίσματος
  • Η κατασκευή του καλύμματος διαθέτει υλικό χαμηλής παγίδευσης θερμότητας που επιτρέπει σημαντικά μειωμένη απορρόφηση της θερμότητας μετά από παρατεταμένη έκθεση στον ήλιο
  • Το κάλυμμα σέλας διαθέτει πλευρικό υλικό και ραφές σε αντίθεση και το λογότυπο της Kawasaki
  • 100% πλήρης για αντικατάσταση της εργοστασιακής σέλας
  • Χρησιμοποιεί τη βάση και τα στοιχεία της εργοστασιακής σέλας για εργοστασιακή εφαρμογή

Part Number :

Παραλλαγές