Χαμηλή σέλα (Z900RS/SE)

  • Χαμηλώνει το ύψος της σέλας κατά 35mm
  • Αντικαθιστά την αρχική σέλα

Part Number :

Παραλλαγές