Σέλα οδηγού Comfort (Ninja 125)

  • Η ψηλή σέλα αναβάτη ERGO-FIT® είναι 20 mm πιο ψηλή από την εργοστασιακή σέλα και παρέχεται πλήρως συναρμολογημένη
  • Χρησιμοποιεί τη βάση και τα στοιχεία της εργοστασιακής σέλας για εργοστασιακή εφαρμογή
  • Αφρώδες υλικό PVC με κάλυμμα βινυλίου, περιλαμβάνονται όλα τα εξαρτήματα που απαιτούνται για την αντικατάσταση της εργοστασιακής σέλας

Part Number :

Παραλλαγές