Σέλα Comfort οδηγού (Z H2/SE)

  • Η ένθετη γέλη εξισορροπεί την πίεση του καθίσματος
  • 20mm πιο ψηλή από την τυπική σέλα
  • Πλήρης αντικατάσταση της εργοστασιακής σέλας
  • Χρησιμοποιεί την εργοστασιακή βάση σέλας και εξαρτήματα για εργοστασιακή εφαρμογή

Part Number :

Παραλλαγές