Άνετη σέλα οδηγού (Eliminator 500/SE)

  • Η σέλα ERGO-FIT® είναι 30 mm πιο ψηλή από την τυπική σέλα και παρέχεται πλήρως συναρμολογημένη
  • Χρησιμοποιεί την εργοστασιακή βάση σέλας και εξαρτήματα για εργοστασιακή εφαρμογή
  • Περιλαμβάνει όλα τα εξαρτήματα που απαιτούνται για την αντικατάσταση της τυπικής σέλας

Part Number :

Παραλλαγές