Προϊόντα

MULE SX 4x4
2023

MULE SX 4x4

 • Σκληρό, τραχύ στυλ
 • Συρτάρι Φορτίου& Ικανότητα ρυμούλκησης
 • Απλός, Αξιόπιστος κινητήρας
MULE PRO-DXT
2023

MULE PRO-DXT

 • Ηλεκτρονικά ελεγχόμενο 4WD και πίσω μπλοκέ διαφορικό
 • Μετατροπή λεπτού από ένα άτομο
 • Ισχυρός κινητήρας ντίζελ 993 κ.εκ.
MULE PRO-DX
2024

MULE PRO-DX

 • Ισχυρός Ντίζελ κινητήρας
 • Ηλεκτρικά υποβοηθούμενο σύστημα διεύθυνσης
 • Το μεγαλύτερο συρτάρι φορτίου στην κατηγορία
MULE PRO-MX
2023

MULE PRO-MX

 • Ανεξάρτητη εμπρός και πίσω ανάρτηση
 • 700 κ.ε. Μονοκύλινδρος κινητήρας
 • EPS & Τιμόνι ρυθμιζόμενο σε ύψος
MULE PRO-DXT
2024

MULE PRO-DXT

 • Ηλεκτρονικά ελεγχόμενο 4WD και πίσω μπλοκέ διαφορικό
 • Μετατροπή στο λεπτό από ένα άτομο
 • Ισχυρός πετρελαιοκινητήρας 993 κ.ε.
MULE PRO-DX
2023

MULE PRO-DX

 • Ισχυρός ντίζελ κινητήρας 993 κ.εκ.
 • Ηλεκτρικά υποβοηθούμενο σύστημα διεύθυνσης
 • Με το μεγαλύτερο συρτάρι φορτίου στην κατηγορία
MULE PRO-MX
2024

MULE PRO-MX

 • Ανεξάρτητη εμπρός και πίσω ανάρτηση
 • 700 κ.ε. Μονοκύλινδρος κινητήρας
 • EPS & Τιμόνι ρυθμιζόμενης κλίσης